Over deze website

ikzierondindewereld.nl maakt onderdeel uit van de Vereniging van vrijescholen Websites & Toepassingen. De toepassing beschrijft de leerdoelen voor het primair vrijeschoolonderwijs.

Deze website is niet bedoeld en niet gebouwd voor commerciële doeleinden. Particulieren zijn vrij de tussendoelen samen te stellen en de gebruiken zoals zij wensen.Zakelijke gebruikers hebben ook toegang, mits zij van te voren overleggen met de Vereniging van vrijescholen.

De inhoud van deze website is samengesteld uit de kernactiviteiten van de publicatie Ik Zie Rond In De Wereld… (2002, Zwart ea.) tussendoelen TULE van SLO ook bereikbaar via tule.slo.nl.

 

(c) 2011 - Vereniging van vrijescholen